Loading...
 

Πανελλαδικό Δίκτυο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Διοίκηση της BioPharm δεσμεύεται να τηρεί τις συμφωνίες με τα ενδιαφερόμενα μέρη, να φροντίζει για την αύξηση της ικανοποίησής τους, να τηρεί τις όποιες νομοθετικές υποχρεώσεις αφορούν τη λειτουργία της και τα εμπορεύματα της αλλά και να επιτυγχάνει συνεχή βελτίωση σε όλους τους τομείς.

Η BioPharm θέτει ως κύριο στόχο της την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες και τη συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων τους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Εταιρεία έχει υιοθετήσει μια πελατοκεντρική προσέγγιση σε ότι αφορά τις κρίσιμες διεργασίες οι οποίες μετρούνται, αναλύονται και βελτιώνονται με γνώμονα την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.

Για τους σκοπούς αυτούς η διοίκηση έχει εγκαταστήσει τεκμηριωμένο Σύστημα Ποιότητας στο οποίο βασίζεται η λειτουργία της Εταιρείας. Το προσωπικό της Εταιρείας είναι ενήμερο για την Πολιτική Ποιότητας και έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας του. Όλοι προσπαθούν να αποφεύγουν, να εντοπίζουν και να αναφέρουν άμεσα τα λάθη και τις πιθανές τους αιτίες και, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας και των αρμοδιοτήτων τους, να προλαμβάνουν την εκδήλωσή τους και να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την εξάλειψή τους.

Η διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να παρέχει τους αναγκαίους πόρους (τεχνογνωσία, υλικοτεχνική υποδομή, εκπαίδευση) για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της αλλά και να παρέχει ένα σαφές πλαίσιο για την καθιέρωση των στόχων ποιότητας, των οποίων μετρά και παρακολουθεί την επίτευξη.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται σε ετήσια βάση προκειμένου να παραμένει κατάλληλη για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας, υποστηρίζει το στρατηγικό προσανατολισμό της ενώ κοινοποιείται και είναι διαθέσιμη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος